Kaip turi būti pildomas Gyvūno augintinio paso V skyrius „Vakcinavimas nuo pasiutligės“

Kaip turi būti pildomas Gyvūno augintinio paso V skyrius „Vakcinavimas nuo pasiutligės“

1) “Vakcinavimo data” (nurodoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo gyvūnui augintiniui atliktos vakcinacijos nuo pasiutligės data);
2) “Galioja nuo” (nurodoma data, pilnai praėjus ne mažiau kaip 21 dienai po vakcinavimo dienai (pvz. 1+21=22-a diena), išskyrus kai vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje nurodytas ilgesnis nei 21 dienos laikotarpis imunitetui susidaryti.
3) “Galioja iki” (nurodoma data t.y. kiek laiko išsilaiko susidaręs imunitetas po pirminės vakcinacijos ta vakcina (pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateiktą informaciją), skaičiuojant laiką nuo vakcinacijos atlikimo datos.