Apie Asociaciją

Plėtojant smulkių gyvūnų gydymo praktiką, asociacija atlieka šias funkcijas:

 • teikia Asociacijos nariams informaciją, susijusią su veterinarijos gydytojo, gydančio
  smulkius gyvūnus, praktika;
 • konsultuoja Asociacijos narius, tobulina jų profesinius įgūdžius, rengia jiems įvairius seminarus
  bei konferencijas profesinės veiklos klausimais;
 • atstovauja Asociacijos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, kitose
  įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • bendradarbiauja ir padeda Asociacijos nariams bendradarbiauti su veterinarijos gydytojais ir jų organizacijomis
  užsienyje;.
 • teikia pasiūlymus smulkių gyvūnų gydymo klausimais valstybinėms valdymo institucijoms.