Apie asociaciją

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija

(LSGVGA) – tai organizacija, profesiniu pagrindu vienijanti veterinarijos gydytojus, dirbančius smulkių gyvūnų gydymo srityje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija yra visuomeninė savanoriška veterinarijos gydytojų, užsiimančių smulkių gyvūnų gydymo praktika Lietuvos Respublikoje, ne pelno siekianti organizacija, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius ir savo veikla atstovaujanti jų profesiniams interesams.

Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra sudaryti Asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti smulkių gyvūnų gydymo praktiką Lietuvoje, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija bei kitomis organizacijomis.