Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narių d ė m e s i u i !

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narių d ė m e s i u i !

Pranešame, kad 2017 m. gruodžio 01 d. prezidento iniciatyva ir jo sprendimu šaukiamas Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos (kodas 291907760, buveinė Veiverių g. 176A-2, Kaunas) neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Miško gatvė 11, Kaunas (viešbutis „Europa Royale“).

D A R B O T V A R K Ė:

  1. Dėl dalyvavimo Lietuvos veterinarijos gydytojų rūmų steigime.
  2. Asociacijos revizoriaus pranešimas.

Susirinkimo pradžia 13 valandą.

Dalyviai registruojami nuo 12 valandos 30 minučių.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galite susipažinti asociacijos buveinės patalpose (Veiverių g. 176A-2, Kaunas).

ASOCIACIJOS PREZIDENTAS