LSGVGA NARIO MOKESTIS

LSGVGA NARIO MOKESTIS

Gerb. Kolegos,

Primename, jog nario mokestį (50 EUR) privalu sumokėti iki š.m. liepos mėn. 01 d., nes remiantis Asociacijos įstatų 5,6 straipsniu, to nepadarius iš Asociacijos šalinama automatiškai.
Po liepos  mėn. 01 d. mokesčiai ir pretenzijos nebus priimamos, todėl išvenkime nesusipratimų.

Pagarbiai,
LSGVGA taryba