Visuotinis LSGVGA narių susirinkimas (PIRMASIS)

Visuotinis LSGVGA narių susirinkimas (PIRMASIS)

Gerb. kolegos,

Pranešame, kad 2018 m. vasario 19 d. prezidento iniciatyva ir jo sprendimu šaukiamas Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos (kodas 291907760, buveinė Veiverių g. 176A-2, Kaunas) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Miško gatvė 11, Kaunas (viešbutis „Europa Royale“).

 

D A R B O T V A R K Ė:

1. Asociacijos veiklos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas.

2. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2017 metus tvirtinimas.

3. Prezidento rinkimas.

4. Tarybos narių rinkimas.

 

Susirinkimo pradžia 14 valandą.

Dalyviai registruojami nuo 13 valandos 30 minučių.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galite susipažinti asociacijos buveinės patalpose (Veiverių g. 176A-2, Kaunas).