VMVT direktoriaus įsakymo projektas „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“

VMVT direktoriaus įsakymo projektas „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“

Gerb. Kolegos,

 

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtas derinimui VMVT direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. Birželio 4 d. Įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuoroda į projektą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247030&p_org=2476&p_fix=y

 

Prašome teikti savo pastabas tiesiogiai nurodytoje sistemoje.

LSGVGA