VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pagal LSGVGA įstatų 7.4 punktą šaukiu neeilinį Lietuvos Smulkių Gyvūnų Veterinarijos Gydytojų Asociacijos visuotinį narių susirinkimą.

Pagal Įstatų VII punktą :

  1. Visuotinis narių susirinkimas nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

 

Darbotvarkėje:

  1. Asocijuotų LSGVGA narių stojamojo bei nario mokesčio dydžio nustatymas.

 

Pagal Įstatų 7.7 punktą „Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia prezidentas, išskyrus Įstatų 7.6 straipsnyje nustatytą atvejį. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma kiekvieno Asociacijos nario, padalinio, tarybos ar prezidento raštišku siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas prezidentui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Prezidentas turi užtikrinti, kad Asociacijos nariai galėtų susipažinti su svarstyti siūlomais darbotvarkės klausimais iki visuotinio narių susirinkimo pradžios.“

 

Visuotinis Narių Susirinkimas įvyks Kaune, Viešbutyje "Perkūno namai"

Perkūno al. 61, Kaunas, Lietuva  2019m. lapkričio 29 d 10 val.

 

Po susirinkimo įvyks veterinarijos įmonių vadovų sekcijos posėdis.

Partneriai

2019 © Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt