LSGVGA Tarybos viešas pareiškimas

LIETUVOS SMULKIŲ GYVŪNŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

 

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – Asociacija) aktyviai seka pastarųjų dienų įvykius, susijusius su gyvūnų gerovės pažeidimais. Paviešinti nelegalaus gyvūnų veisimo ir žiauraus elgesio su gyvūnais faktai mums kelia pagrįstą pasipiktinimą šia nusikalstama veikla ir verčia ieškoti kelių, kaip prisidėti, kad įvykę faktai nesikartotų.

Mes, smulkių gyvūnų gydymu užsiimantys veterinarijos gydytojai, savo kasdieninėje veikloje betarpiškai bendraudami su gyvūnų savininkais, turime galimybę įžvelgti kai kurias detales, galinčias sukelti ar sustiprinti įtarimus apie galimus gyvūnų gerovės pažeidimus ar prielaidas jiems atsirasti. Taip pat esame tikri, kad mūsų Asociacijos atstovai galėtų dalyvauti darbo grupėse, kurių užduotis – tobulinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą. Apgailestaudami turime pripažinti, jog sąmoningai ar ne, tačiau kartais esame ignoruojami ir tik „pasisiūlę“ esame pakviečiami dalyvauti svarstant svarbius su gyvūnų sveikata, gerove, laikymo sąlygomis susijusius klausimus. Tai šiek tiek nuvilia. Kaip ir tai, jog žiniasklaidoje dažniau tenka girdėti „vienos pusės“ nuomonę, nepakviečiant pasisakyti praktikuojančių veterinarijos gydytojų. Keistai skamba kai kurių aktyvistų viešojoje erdvėje išsakomi abstraktūs kaltinimai, jog „daugintojų“ veiklos schema neapseina be privačių veterinarijos gydytojų pagalbos, tačiau nenurodoma nė vieno konkretaus atvejo ar asmens. Tai meta šešėlį ir diskredituoja visuomenės akyse visą veterinarijos gydytojų bendruomenę ir profesiją apskritai...

Pabrėžiame, kad daugelį metų mūsų Asociacijos organizacijos glaudžiai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, gyvūnų apsaugos organizacijomis. Nuveikta daug svarbių darbų, tame tarpe ir gyvūnų gerovės srityje. Mūsų veterinarijos gydytojai nuolat gelbėja į gyvūnų prieglaudas patekusius traumuotus bei sergančius gyvūnus, dažnai ir be atlygio.

Per paskutinius 10-20 metų gyvūnų gerovės padėtis Lietuvoje ženkliai pasikeitė, o vienu svarbiausių pasiekimų galime paminėti tai, jog nuoseklaus lavinimo ir ugdymo dėka kardinaliai pasikeitė didžiosios mūsų visuomenės dalies požiūris į gyvūną augintinį – iš „tvarto atributo“ jis tapo draugu, šeimos nariu, kažkuo artimu, už ką esame atsakingi. Reikia pripažinti, kad daugelis laimėjimų gyvūnų gerovės klausimais nebūtų įmanomi be gyvūnus globojančių ir jų teises ginančių organizacijų, Lietuvos kinologų draugijos, felinologų organizacijų pastangų bei didelių nuveiktų darbų. Tačiau po ledkalnio viršūne slepiasi ne tik šių aktyvių visuomenės narių pastangos, bet ir kasdieninis privačių veterinarijos gydytojų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kaip kontroliuojančios institucijos, darbas. Tai, kad visi šie žmonės nemoka viešai ir garsiai girtis nereiškia, kad jie blogai daro savo darbą. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais sukurtas LR Žemes ūkio ministerijos Valstybinis gyvūnų augintojų registras, į kurį privatūs veterinarijos gydytojai įveda kiekvieną naujai paženklintą gyvūną. Visa ši informacija susieta su savininko asmens kodu ir yra absoliučiai prieinama valstybės kontroliuojančioms institucijoms ir leidžia užtikrinti didelės dalies gyvūnų augintinių sveikatos, gerovės ir ženklinimo kontrolės funkcijas. Todėl keistai ir įžeidžiančiai skamba kaltinimai, esą veterinarai yra atsakingi už didžiulį nelegalios prekybos šuniukais mastą ir dalyvavimą jame. Esame įsitikinę, jog veterinarijos gydytojo darbas yra gydyti gyvūnus ir vertinti jų sveikatą bei gerovę, kaip kad ekonominės veiklos kontrolę turi vykdyti kitų žinybų atstovai, turintys tam specialių žinių ir įgūdžių, nieko bendra neturinčių su gyvūnų gydymu.

Esame įsitikinę, kad stabilų rezultatą ir visuomenės supratimą galime pasiekti teisėtais, nuoširdžiais ir visiems suprantamais veiksmais, eidami atsakomybės skatinimo ir visuomenės ugdymo keliu, be viską griaunančių revoliucinių sprendimų, prievartos ir priešrinkiminės kampanijos paaštrintų neigiamų emocijų.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas mintis, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija pareiškia:

  1. Kaip žmonės ir kaip atstovai profesijos, kurios tikslas mažinti gyvūno kančią ir gelbėti jo gyvybę, griežtai smerkiame bet kokį žiaurų elgesį su gyvūnu.
  2. Nors šiai dienai Asociacijai nėra žinoma apie mūsų organizacijos narių dalyvavimą nusikalstamose veikose, nukreiptose prieš gyvūnus, tačiau jei tokie faktai ar asmenys vis dėlto išaiškėtų – atsakingai pareiškiame, jog griežtai smerkiame ir atsiribojame nuo tokių asmenų ir jų veiklos, ir įsipareigojame nedelsiant apie tai informuoti atsakingas institucijas. Tai liečia ir kolegas, kurie nėra mūsų organizacijos nariai.
  3. Vykdydami savo profesinę veiklą visuomet atstovaujame gyvūno interesus jo santykiuose su savininku bei aplinka.
  4. Esame atviri ir kviečiame visuomenės atstovus informuoti Asociaciją apie privačių veterinarijos gydytojų daromas klaidas ir teikti dalykines pastabas, kurios padėtų mūsų bendruomenei tobulėti ir pasitarnautų gerinant mūsų mylimų augintinių gyvenimą.

LSGVGA taryba

2020-09-17, Kaunas

Partneriai ir draugai

2019 © Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt