Informacija dėl DNA genetinio profilio tyrimų

Gerbiami Kolegos, Lietuvos kinologų draugija (LKD) nuo 2018 metų įvedė reikalavimą, kad visiems veisiamiems šunims ir kalėms būtų atliktas DNA genetinio profilio tyrimas. Tyrimai bus atliekami Vilniaus SYNLAB laboratorijoje. LKD patikėjo mūsų asociacijai organizuoti šių testų atlikimą, todėl prašome veterinarijos gydytojus-asociacijos narius, kurie norėtų, kad jiems būtų suteikta teisė  atlikti LKD veisiamiems šunims DNA tyrimus,Skaityti daugiau

VMVT direktoriaus įsakymo projektas „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“

Gerb. Kolegos,   Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtas derinimui VMVT direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. Birželio 4 d. Įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“. Nuoroda į projektą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247030&p_org=2476&p_fix=y   Prašome teikti savo pastabas tiesiogiai nurodytoje sistemoje. LSGVGASkaityti daugiau

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Gerb. Kolegos,   Atkreipiame Jūsų dėmesį į neseniai viešojoje erdvėje paskelbtus „Dogs Trust” (JK šunų gerovės organizacija) tyrimo duomenimis apie kontrabandos keliu vežamus šuniukus iš Lietuvos Respublikos: http://www.gyvunuapsauga.lt/lt/naujienos/lietuviai-toliau-kontrabandos-budu-i-uzsieni-gabena-suniukus/ Tyrimas parodė, kad nepaisant pagerėjusios situacijos su gyvūnų augintinių pasų išdavimu apskritai, kai kurie veterinarijos gydytojai vis dar sutinka suklastoti šuniukų gimimo, vakcinacijos, ženklinimo duomenis,  užsimena apie galimybes ar net parduoda reikalingus migdomuosius vaistus gyvūnų išvežimui kontrabandos būdu, taip sudarydami sąlygas parduoti ir išvežti šuniukus ankščiau nei reikalaujama pagal įstatymus. Griežtai pareiškiame, jog tokia veikla menkina mūsų profesijos prestižą, meta šešėlį ant visos bendruomenės reputacijos ir yra nesuderinama su veterinarijos gydytojo vardu. Kreipiamės į Jus ragindami gerbti save,  kolegas, neužsiimti machinacijomis, nepaisant spaudimo atlikti neteisėtą veiką ir provokacijoms. Taip pat informuojame, jog LSGVGA taryba imsis ryžtingų priemonių prieš savo narius, užsiimančius aukščiau aprašyta veikla, pašalinant juos iš asociacijos.   LSGVGA tarybaSkaityti daugiau

MOKYMAS

Gerbiami Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos nariai, LSGVGA kartu su partneriais – Pasaulio Veterinarijos Asociacija (World Veterinary Association), siūlo jums prieigą prie puikių edukacinių šaltinių. Čia rasite beveik 1100 tęstinio mokymo ir tobulinimo programų (CPD – Continuing Professional Development programs), apimančių visas veterinarinės medicinos sritis. Daugiau nei pusė šių kursų yra nemokami. Norint pasiekti šias programas, Jums būtina susikurti paskyrą. Už šip projekto įgyvendinimą atsakinga vet. gydytoja Lina Genytė (linagenyte@yahoo.com, 861836871), todėl kilus neaiškumamsSkaityti daugiau

ATSAKINGAI SKIRKIME ANTIBIOTIKUS!

Gerb. Kolegos,   LSGVGA, vadovaudamasi FECAVA rekomendacijomis paruošė atsakingo antibiotikų skyrimo ir naudojimo gaires. Rekomenduojame jomis vadovautis savo kasdieninėje praktikoje.   >>AR NAUDOTI ANTIMIKROBINIUS PREPARATUS ŠIAM PACIENTUI?<<< >>>INFEKCIJŲ PREVENCIJA<<< >>>ANTIMIKROBINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS<<<_Skaityti daugiau

Kaip turi būti pildomas Gyvūno augintinio paso V skyrius „Vakcinavimas nuo pasiutligės“

1) “Vakcinavimo data” (nurodoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo gyvūnui augintiniui atliktos vakcinacijos nuo pasiutligės data); 2) “Galioja nuo” (nurodoma data, pilnai praėjus ne mažiau kaip 21 dienai po vakcinavimo dienai (pvz. 1+21=22-a diena), išskyrus kai vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje nurodytas ilgesnis nei 21 dienos laikotarpis imunitetui susidaryti. 3) “Galioja iki” (nurodoma data t.y. kiek laiko išsilaikoSkaityti daugiau